Bazin Boltasu I

Bazinul I

[slideshow] REGULAMENT DE PESCUIT SPORTIV ŞI AGREMENT AL BAZINULUI PISCICOL BOLTAŞU 1

1.Pescuitul sportiv şi  agrement este permis atît pe timpul zilei cît şi pe timpul nopţii.
2.Pe timpul zilei  pescuitul se face de la răsărit şi pînă la apusul soarelui, taxa fiind de 40 ron . Iar pe timpul nopţii se face de la apusul soarelui pînă la răsărit, taxa fiind de 40 ron.
3.Fie care pescar poate reţine o cantitate de 7 kg. crap sau cteno.
4.Greutatea minimă admisă pentru crap este de 1.2 kg. şi cteno de 1.5 kg.
5.Peştele mai mic de greutatea minimă admisă  va fi eliberat imediat.
6.Pescarul care va prinde crap sau  cteno mai mare de 8 kg. îl va elibera imediat.
7.Se va permite pescuitul cu cel mult 4 lansete şi 2 undiţe.
8 . Este interzis ca doi sau mai mulţi pescari să pună peştele în acelaş juvelnic.
9.Pescuitul se paote faceşi pe bază de plantat atît cu barca proprie cît şi cu barca bălţi, taxa fiind de 30 ron.
10.Pescarul are obligaţia să prezinte la cerere juvelnicul cu peştele capturat , personalului de pază sau administratorului bazinului.
11.Pescarul are obligaţia ca la sfîrşitul partiedei de pescuit să lase locul curat, gunoiul fiind strîns în pungi sau saci menajeri şi depozitaţi la vedere.
12.În cazuri extreme pescarul are obligaţia să permită personalului de pază controlul autoturismului.
13.Nerespectarea acestui regulament atrage după sine părăsirea locului de pescuit şi eliberarea ne condiţionată a pestelui capturat.

_____________

Taxa > 40 RON